World map, kartta, konekieliOsa-aikainen CIO –palvelullamme saat ammattitaitoisen ja kokeneen CIO:n huolehtimaan yrityksesi tietohallinnon kehittämisestä ja ohjaamisesta. CIOPartner toimii yrityksessäsi kuin yksi sen työntekijöistä vastaten sovituista tehtävistä ja asiakokonaisuuksista sekä raportoiden niistä sovitusti.

CIOPartner:

  • suunnittelee yrityksen IT-strategian sekä jalkauttaa sen organisaatioon
  • rakentaa IT-budjetin ja seuraa sen toteutumista ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin säästötarpeiden tullessa kysymykseen
  • kilpailuttaa IT-palvelut ja varmistaa tarjottujen palveluiden sopivuuden yritykselle sekä esittää ehdotuksen kilpailutuksen pohjalta valittavasta toimittajasta
  • neuvottelee toimitussopimukset ja käy seurantapalaverit toimittajien kanssa sovitun aikataulun mukaisesti
  • seuraa käyttäjätyytyväisyyttä ja reklamoi tarvittaessa palvelun toimittajalle sekä seuraa toimittajan tekemien muutosten vaikutusta.

Katso myös Projektijohtaja -palvelumme