Sovelluksen modulaarisuus kustannusten pienentäjänä. Microservices & Modern Application Development -  Sufyaan Kazi

Fotolia 8244534Näkemykseni mukaan CIO on kahden alan asiantuntija, liiketoiminnan ja tietotekniikan, vaatimukset eivät siis ole vähäisiä. Oleellisia ominaisuuksia on kyky ymmärtää liiketoimintaa ja sen tarpeita sekä kyetä keskustelemaan ICT-asiantuntijoiden kanssa tulkiten liiketoiminnan vaatimukset ICT-palveluiksi ja niiden vaatimuksiksi. Toki myös käänteisesti, ICT-palvelutuotannosta tulevat viestit pitää pystyä kiinittämään liiketoiminnan prosesseihin siten, että muu liiketoimintajohto käsittää niiden vaikutukset omalle liiketoiminta-alueelleen. Jos CIO/Tietohallintojohtaja/päällikkö täyttää nämä kaksi perusvaatimusta, pystyy hän toimimaan tehokkaasti ICT-strategian luojana ja kehittäjänä. Unohtamatta sitä tärkeintä, toimimista strategian jalkauttajana käytännön liiketoimintaan.
Jos minulta kysyttäisiin kumpaa vaatimusta painottaisin enemmän, vastaukseni olisi ehdottomasti liiketoimintaymmärtämystä. Mikäli tietohallinnon vetäjä on lähempänä tekniikkaa kuin liiketoimintaa toteutuu helposti vanhan sanonnan sanonnan mukainen tilanne "ei näe metsää puilta" eli ei näe liiketoimintaa ja sen tarpeita vaan ainoastaan sen kaiken uuden hienon teknologian mitä toimittajat tarjoavat. Ei, en tarkoita että ICT-johtajana voisi toimia tekniikkaa ymmärtämätön tai henkilö joka ei ole siitä kiinostunut. Kiinostusta ja ymmärrystä pitää olla, muuten antaa toimittajille liian suuren vallan eikä kykene valitsemaan yrityksensä vaatimuksiin parhaiten sopivaa ratkaisua tai jättämään koko hankintaa tekemättä.